ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง

วันที่ 31 มค. พ.ศ.2565

โครงการธรรมยาตรา
กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง

วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2565

ร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น Online ต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา
zoom072.com , gbnus.com 
โทร. 02-831-1234

 

641220_01.jpg

641230_01.jpg

641220_02.jpg

641230_02.jpg

พิธีจุดประทีปบูชาธรรม 7 วัน
ได้แก่วันที่ 5, 9, 15, 19, 23, 28 และ 31 ม.ค. 2565

พิธีเดินธรรมยาตรา 7 วัน 
ได้แก่วันที่ 2, 8, 12, 16, 22, 25, และ 30 ม.ค. 2565

สาธุชนต้อนรับพระธรรมยาตราตรามาตราการ UP DMHTA
ร่วมงานผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM)
zoom072.com , gbnus.com

 

641220_03.jpg

แห่งที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ
อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

      หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ถือกำเนิดบนแผ่นดินรูปดอกบัว หรือที่เรียกกันว่า Lotus Land ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะศิษยานุุศิษย์ของหลวงปู่ นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ไว้บนแผ่นดินรูปดอกบัว ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเกิดของท่านและอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานภายในมหาวิหาร

 

641220_05.jpg

แห่งที่ 2 สถานที่เกิดในเพศสมณะ
วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

       วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทของหลวงปู่ ปัจจุบันพระอุโบสถวัดสองพี่น้องเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันหล่อและอัญเชิญไปประดิษฐานไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเกิดใหม่ในเพศสมณะของท่าน ณ วัดแห่งนี้

 

641220_04.jpg

แห่งที่ 3 สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม

        คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้ร่วมกันสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บนที่ดินริมคลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานภายในมหาวิหาร เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งกาารตั้งมโนปณิธานของหลวงปู่ ขณะล่องเรือค้าข้าวอยู่ในคลองแห่งนี้ เมื่อครั้งอายุเพียง ๑๙ ปี ว่า "ถ้าบวชแล้วไม่สึกจนตลอดชีวิต"

 

641220_06.jpg

แห่งที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

         วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่ที่หลวงปู่สละชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปให้กลับคืนมา ปัจจุบันภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนมีรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีประดิษฐานอยู่เช่นกัน เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการบรรลุธรรมของท่าน

 

641220_07.jpg

แห่งที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

        วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ที่หลวงปู่สอนทำสมาธิภาวนาเป็นครั้งแรก และมีพระภิกษุเข้าถึงพระธรรมการ ๓รูป คฤหัสถ์ ๔ คน ในปัจจุบันมีการสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บริเวณที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา และจะอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานในมหาวิหาร

 

641220_08.jpg

แห่งที่ 6 สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

       วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ทุ่มเทค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกายอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.๒๔๕๙ จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ.๒๕๐๒ คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีไปประดิษฐานไว้ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

641220_09.jpg

แห่งที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก) คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย ได้สถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

 

650107_01.jpg

พระของขวัญรุ่น "รวย รอด ปลอดภัย มีชียชนะ"

กติกา

1. ร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ที่ตนเองสังกัด
2. ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราดังต่อไปนี้ คือ
     2.1 ต้อนรับพระธรรมยาตราในช่วง 15.00 น. - 18.00 น. 
     2.2 จุดประทีปในช่วงเวลา 18.00 น. - 20.00 น.
3. รับพระของขวัญได้ทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม 1 วัน 1 กิจกรรม 1 องค์ เข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน สามารถรับของขวัญได้ทุกวัน
4. ติดต่อรับพระของขวัญได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือ
สอบถามได้ที่พระมหาธรา กิตฺติธโร 062-394-5998 
Line ID : kitti_tara

 

คำอธิษฐานจิต โปรยดอกไม้ต้อนรับพระธรรมยาตรา

ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระธรรมยาตรา
ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบเบญจทรัพย์
        และทรัพย์บานชื่น มาโปรยปูลาด ประดุจเป็นเส้นทางอันประเสริฐ  
ให้พระธรรมยาตราได้เดิน  และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย 
และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี
รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาล ทุกภพทุกชาติ
ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
เป็นบัณฑิตทางโลก เป็นนักปราชญ์ทางธรรม เป็นผู้นำแห่งความดี
ผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก 
ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีพลังใจที่จะสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่สดชื่น
สูงส่ง มั่งคั่ง สว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางอันประเสริฐ ที่โปรยด้วยกลีบเบญจทรัพย์
และทรัพย์บานชื่น มีสีสันผ่องอำไพ จะเดินทางไปที่ใด
ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ในทุกหนแห่ง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ
ขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 
เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย
ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล