ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา พุทธบุตรธรรมยาตรา วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2565

 

โครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร
อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 10 (ออนไลน์)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา พุทธบุตรธรรมยาตราตรึกระลึกนึกถึง สถานที่เกิดในเพศสมณะ
ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา พุทธบุตรธรรมยาตรา วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

รับชมผ่าน :
     www.zoom072.com
     www.gbnus.com


ขอเชิญร่วมกิจกรรม ธรรมยาตราปีที่ 10 (ออนไลน์) ผ่านระบบแอพพลิเคชันซูม ใน 3 รูปรายการ

1. zoom072.com
    ลูกพระธัมฯ ต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมเสียงสาธุ

2. zoom072.com/dmz
    สำหรับสาธุชน ต้อนรับพระ กล่าวสาธุ มีบรรยายเป็นช่วง ๆ

3. zoom072.com/dhammayatra
    สำหรับสาธุชนใหม่ แนะนำให้ความรู้, อธิษฐานจิต, ต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมฟังพิธีกรบรรยาย

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล