ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2565

ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา ปีที่ 10
เพื่อน้อมระลึกถึงอนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง
ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565
ช่วงเวลา 14.30 - 18.00 น.

**สำหรับคนใหม่**

ขอเรียนเชิญร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 ช่วงเวลา 14.30 - 18.00 น.

ช่วง 1 : 14.30 - 16.15 น.

14.30 น. เปิดห้องซูม
15.00 น. เปิดรายการ
15.10 น. ความสำคัญของอนุสรณ์สถาน พม.สุทธิชัย
15.25 น. อธิษฐานจิต
15.30 น. ต้อนรับพระธรรมยาตรา
16.15 น. จบรายการ

 

ช่วง 2 : 16.45 น. - 18.00 น.

16.45 น. เปิดรายการ
16.55 น. ความสำคัญของอนุสรณ์สถาน พม.สุทธิชัย
17.10 น. อธิษฐานจิต
17.15 น. ต้อนรับพระธรรมยาตรา
18.00 น. จบรายการ


ร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ 

zoom072.com/dhammayada
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Line open chat : คนใหม่-ธรรมยาตราปีที่ 10

พิเศษรับพระผงของขวัญ

สำหรับผู้เข้าร่วมผ่านทาง zoom ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงานที่สังกัด