ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีจุดประทีปครั้งที่ 4 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เริ่มพิธี เวลา 18.00 น.

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2565

พิธีจุดประทีปครั้งที่ 4 ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (พระผู้ปราบมาร)
ระลึกถึงอนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
เริ่มพิธี เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

650117_02.jpg

กำหนดการ

   17.30 น. เปิดห้อง ZOOM
   18.00 น. เริ่มพิธีจุดประทีป
   18.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์ทั่วโลก
   20.00 น. เสร็จพิธีจุดประทีป / เริ่มพิธีสวดธรรมจักร วาระ 113 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ฉลองชัยชิตัง เม  4,045,000,113 จบ

 

650117_01.jpg

ท่านสามารถเลือกรับชมและร่วมถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราฯ ปีที่ 10 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM ดังนี้
1. zoom072.com
     สำหรับลูกพระธัมฯ ต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมเสียงสาธุ

2. zoom072.com/dmz
     สำหรับสาธุชน ต้อนรับพระ กล่าวสาธุ มีบรรยายเป็นช่วง ๆ

3. zoom072.com/dhammayatra
     สำหรับสาธุชนใหม่ แนะนำให้ความรู้, อธิษฐานจิต, ต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมฟังพิธีกรบรรยาย

4. ห้องZOOM ที่ท่านคุ้นเคย
     สอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญที่สังกัด หรือโทร.02-831-1234