ประโยชน์ตนและผู้อื่น

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

ประโยชน์ตนและผู้อื่น

 

             ยายทำเพื่อตัวเอง  และเพื่อคนหมู่มากด้วย  เราเกิดมาควรทำประโยชน์ สักอย่างหนึ่ง  อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเอง  ถ้าทำให้ตัวเองได้แล้ว  ยังทำให้คนหมู่มากได้  ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0035298347473145 Mins