พิจารณาด้วยธรรมะ

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

พิจารณาด้วยธรรมะ

             เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา  ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า...เป็นอย่างไร  อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส  เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่า ๆ 

             ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา  เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น  ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะ  จะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001157283782959 Mins