ฉันถามตัวเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดี ?

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2558

 

ฉันถามตัวเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดี ?

 

ฉันได้คำตอบจากห้องของฉัน !

เพดานบอกว่า : ตั้งเป้าสูงเข้าไว้

พัดลมบอกว่า : จงสงบเยือกเย็น

นาฬิกาบอกว่า : จงใช้เวลาให้คุ้มค่า

ปฏิทินบอกว่า : จงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันยุคทันสมัย

กระเป๋าตังบอกว่า : จงประหยัดเดี๋ยวนี้เพื่ออนาคตข้างหน้า

กระจกบอกว่า : จงสำรวจตัวเองตลอดเวลา

ผนังบอกว่า : จงแบ่งเบาภาระของผู้อื่น

หน้าต่างบอกว่า :จงเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล

พื้นบอกว่า : จงทำตัวติดดินตลอดเวลา

บันไดบอกว่า : จงระวังทุกย่างก้าวที่เดิน

โถส้วมบอกว่า : เมื่อถึงคราวที่ต้องปล่อยวาง จงปล่อยวาง

 

 Total Execution Time: 0.0013867815335592 Mins