เวลาเพื่อความหลุดพ้น

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2558

เวลาเพื่อความหลุดพ้น

 

เวลามีค่าล้ำ                        บรรยาย
เกินกว่าทรัพย์มากมาย         โกฏิล้าน
ใช้เพื่อหยุดมุ่งหมาย             ไปสุด  ธรรมเฮย
จงอย่าได้เกียจคร้าน             ปล่อยฟุ้งซ่านเสมอ

                     

 

                  "สุนทรพ่อ"

 Total Execution Time: 0.0017520189285278 Mins