สว่างเป็นพระอาทิตย์กลางวัน

วันที่ 10 ตค. พ.ศ.2558

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๕๗ : สว่างเป็นพระอาทิตย์กลางวัน

 9 ต.ค. 58  โดย สิงหล

 

               นี้ปรากฏเป็นพระอรหัตต์แล้วอย่างนี้ สว่างเป็นพระอาทิตย์กลางวันเรื่อยไม่มีวันค่ำเลย เมื่อยังไม่ถึงพระอรหัตต์ละก็ยังมีค่ำ ยังมีสว่างอยู่ ถ้าถึงพระอรหัตต์ละก็ไม่มีค่ำเลยทีเดียว มีสว่างตลอดเพราะดวงธรรมเต็มที่แล้ว 


              ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัตต์นั่นวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วา กลมรอบตัว ดวงนั้นยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปอีก ดวงจันทร์ก็ดี ดวงอาทิตย์ก็ดี ส่องให้สว่างในที่ๆ ส่องได้ ที่ลึกลับลงไปใต้แผ่นดินส่องไม่ได้ ถ้ำคูหาส่องไม่ถึง ดวงธรรมของพระอรหัตต์นั้น ใต้แผ่นดินก็สว่างหมด เหนือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็สว่างหมด เห็นสว่างตลอดหมด ในถ้ำในเหวในปล่องในไส้พุงตับไต เห็นตลอดหมด ปรากฏอย่างนี้ ฯ 

 

(กัณฑ์ที่ ๒๑ : อุทานคาถา  ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร)