ทานการให้

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ทานการให้เป็นหลักสำคัญที่จะให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ให้

อยู่ในสถานที่ใด ก็อย่าลืมทานการให้


โลกจะจงรักภักดีซึ่งกันและกัน ก็เพราะอาศัยให้

 

-พระมงคลเทพมุนี  สังคหวัตถุ ๑ (๒๐ กันยายน ๒๔๙๖)

 Total Execution Time: 0.0012587149937948 Mins