การหล่อรูปเหมือนทองคำ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)     

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ด้วยทองคำ 

 

การหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)    

         เรื่องนี้ขอตอบเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ทำไมต้องหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ประเด็นที่ ๒ ทำไมต้องหล่อด้วยทองคำ

 

         ประเด็นแรก เราจะเห็นว่าในประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม มีการหล่อ รูปบุคคลสำคัญในวงการต่าง ๆ อยู่มากมาย เช่น นักวิทยาศาสตร์เอก นักปกครองที่มีชื่อเสียง ฯลฯ มีทั้งหล่อด้วยบรอนซ์ หรือวัสดุต่าง ๆ บางทีก็ แกะสลักจากหินบ้าง 
ถามว่าเขาหล่อทำไม ก็เพื่อให้คนระลึกถึงคุณงามความดีที่บุคคลเหล่านั้นเคยสร้างไว้ จะได้เป็น แบบอย่างที่ดีให้คนดำเนินตาม คนเราพอเห็นแบบอย่างก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง 

         การหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็เหมือนกัน หลวงปู่ท่านเป็นเสมือนประจักษ์พยานถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีจริง คือ ถ้าอ่านพระไตรปิฎกเราจะเห็นว่ามีนรก-สวรรค์ มี การปฏิบัติธรรม มีการเข้าถึงธรรม และไปรู้ไปเห็นอดีตชาติได้ ระลึกชาติได้ แต่บางทีคนในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งชาวพุทธก็ไม่เชื่อคำสอนเหล่านี้ บางคน ว่าเอานรกมาขู่ เอาสวรรค์มาล่อ จะได้ไม่กล้าทำบาป ทำกรรม 

 

         ที่เป็นอย่างนี้เพราะเขารู้สึกว่า เรื่องในพุทธกาล มันไกลตั้ง ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว แต่พระเดชพระคุณ หลวงปู่ถือว่าเป็นบุคคลร่วมสมัย คือก่อนหน้านี้ ราว ๆ ๕๐ ปี ท่านยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งถือว่าไม่ไกลจากเรามาก ตัวตนของท่าน ภาพท่าน เสียงท่าน เรายังได้เห็นได้ฟัง ลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามที่ ท่านสอนก็สามารถเข้าถึงธรรมได้จริง ทำให้คนรู้ว่า บุปเพนิวาสานุสสติญาณ ในวิชา ๓ นั้นมีจริง คือคนที่ระลึกชาติได้มีจริง จุตูปปาตญาณ คือเห็นการ ไปเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เห็นชาติก่อนของคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทำได้จริง ๆ การปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมก็เป็นไปได้จริง ฌานสมาบัติมีจริง รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ มีจริง ทุกอย่างประจักษ์ชัดให้เห็นตรงหน้าได้ และมีพยาน บุคคลถึงการมีตัวตนของท่านมากมาย คือศิษยานุศิษย์ ทั้งในยุคของท่านจนถึงยุคปัจจุบัน ส่วนผู้ที่ปฏิบัติ ตามที่ท่านสอนก็ยังมีประจักษ์พยานให้เราเห็น

         ตรงนี้ต้องบอกว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อความเป็น สัมมาทิฐิของชาวพุทธ ชาวพุทธทั้งหลายจะเชื่อมั่นว่าบุญบาปมีจริง พระพุทธเจ้ามีจริง การปฏิบัติธรรม จนเข้าถึงธรรมสามารถทำได้จริง ๆ นรกสวรรค์มีจริง อย่าไปทำบาป ให้ทำแต่บุญ ทำแต่ความดี พระคุณ ของท่านที่มีต่อเรานั้นเหลือล้น

 

         ประเด็นที่ ๒ ทำไมต้องใช้ทองคำ การหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำ ทำให้คนที่มาเห็น นึกว่า ท่านสำคัญอย่างไร ทำไมถึงมีบุคคลจำนวน มากมาร่วมหล่อรูปท่านด้วยทองคำอย่างนี้ ทำให้ เขาเกิดแรงบันดาลใจมาศึกษาประวัติชีวิตของท่าน พอทราบแล้วจะได้ลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมอย่างที่ท่านเข้าถึงบ้าง คุณประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่าง มหาศาล เราไม่ได้ตั้งใจเพียงแค่หล่อไว้ให้ผู้คนมา กราบขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากท่านเท่านั้น แต่หัวใจหลักจริง ๆ คือ ตั้งใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามอย่างท่านด้วย 

         ถ้าหล่อด้วยวัตถุอื่น บางคนก็ยังรู้สึกธรรมดา แต่พอเห็นหล่อด้วยทองคำหนักเป็นตัน ก็จะเกิด แรงบันดาลใจ อยากรู้ อยากศึกษาเรื่องราวของท่าน และจะมีคนมาศึกษา มาปฏิบัติธรรม เพราะเห็นรูปหล่อของท่าน ทั้งมาดู มากราบ มาไหว้ และมาศึกษา เป็นพัน ๆ ล้านคน 

         สมมุติว่าหล่อไปหนึ่งตัน สมมุติใช้งบเป็น พัน ๆ ล้าน แต่ถ้ามีคนเกิดแรงบันดาลใจทำความดี เพราะรูปหล่อของท่านเป็นพันล้านคน เหลือค่าใช้จ่าย คนละบาทเดียวเท่านั้น ใช้เงินบาทเดียวพลิกชีวิตคนให้เป็นคนดีคุ้มไหม สุดคุ้ม บางคนถามว่าจะถึง พันล้านคนจริงหรือ ถึงแน่นอน เพราะทองคำไม่ใช่ ของธรรมดา แต่เป็นโลหะแบบพิเศษ โลหะอื่น ๆ เช่น เหล็กก็มีสนิม ทองแดงก็มีสนิม เมื่อมีสนิมแล้วมันจะค่อย ๆ กร่อนไป แต่ทองคำไม่มีสนิม และแทบจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารใด ๆ เลย ยกเว้น กรดกัดทอง ซึ่งในธรรมชาติก็ไม่เจออยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ทองคำจึงมีความคงทนมากไม่ใช่แค่พันปี สัมฤทธิ์อาจจะอยู่ได้พันปี แต่ทองคำอยู่ได้เป็น ล้าน ๆ ปี คือเหมือนอยู่ได้ชั่วกัลปาวสานเลย 

 

         ดังนั้น นับตั้งแต่หล่อรูปเหมือนของท่านเสร็จแล้ว สมมุติว่าแต่ละปีมีคนมาบูชาปีหนึ่งประมาณ ๒-๓ ล้านคน แค่พันปีก็ ๒-๓ พันล้านคนแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว นับวันจะมีคนมาบูชาท่านมากขึ้น ๆ ต่อไปจะไม่ใช่ปีละ ๒-๓ ล้านคน แต่จะมากกว่านี้ หนึ่งพันล้านคนเป็นตัวเลขขั้นต่ำ ความจริงอาจจะเป็นหมื่นล้าน แสนล้านคน เพราะอายุของทองคำ มันยาวมาก ดังนั้นการหล่อรูปท่านด้วยทองคำจึงคุ้มค่ามาก 

         การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำนั้นนอกจากมีความคงทนถาวร และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ที่ได้รับทราบเกิดความรู้สึกอยากจะศึกษา อยากจะรู้ อยากจะมาพบท่าน และปฏิบัติตาม ปฏิปทาของท่านแล้ว ยังเป็นการที่เราได้ใช้วัตถุธาตุที่มีคุณค่าบูชาคุณท่าน การบูชาถ้าทำแบบไม่ตั้งใจ เช่น เด็ดดอกไม้ข้างทางมาบูชาก็มีอานิสงส์ระดับหนึ่ง แต่ถ้าทำด้วยความตั้งใจ หาสิ่งที่มีค่าสูง อานิสงส์ที่เกิดขึ้นย่อมมากไปตามส่วน 

 

         พูดถึงทองคำ มีสิ่งที่น่ารู้หลายอย่าง เรารู้ไหม ว่าทองคำเกิดมาจากไหน รู้ว่าอยู่ในดินแล้วเอามาถลุงใช่ไหม นั่นคือ ณ ปัจจุบัน จะได้ทองมาก็ต้องเอาดินมาถลุง กว่าจะได้ทองสักกะรัตหนึ่ง ต้องเอาดินมาเป็นตัน ๆ แต่เริ่มต้นจริง ๆ แล้ว ทองเกิดจากต้นไม้ เราเคยได้ยินชื่อทองชมพูนุทและชมพูทวีป ไหม ชมพูทวีปก็คือโลกของเราทั้งใบ ไม่ใช่แค่ประเทศ อินเดีย โลกทั้งโลกนี้คือชมพูทวีป คำว่าชมพูแปลว่า ไม้หว้า เป็นชื่อต้นไม้ ทวีปนี้ที่ชื่อชมพูทวีปเพราะว่ามีไม้หว้าเป็นไม้ประจำทวีป ไม้หว้าเป็นไม้ใหญ่มาก เกิดมาในยุคต้นกัป มีผลเป็นทองคำ ทองคำในโลกปัจจุบันนี้มาจากไม้หว้า ถือเป็นโลหะชนิดแรกของโลกก็ว่าได้ แล้วกระจายออกไปปนอยู่ในน้ำและในดินผสมผสานกันไป แหล่งทองที่มากที่สุดอยู่ในน้ำทะเล การที่ไปสกัดทองคำขึ้นมาแล้วเอามาหล่อหลวงปู่ ก็เสมือนกับว่าเอาต้นแห่งโลหะประจำทวีป ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าสูงมาหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทองคำเป็นโลหะพิเศษ ที่ไม่ธรรมดา จะหล่อบุคคลที่ไม่ธรรมดา ก็ต้องใช้โลหะที่ไม่ธรรมดา ที่มีค่าสูง เพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ธรรมดา คือจะมีผลสะเทือนออกไปสู่ชาวโลกทั้งปวง จากองค์ของท่านที่หล่อสำเร็จแล้ว ข่าวจะแพร่หลาย ออกไป และจะมีผู้คนค่อย ๆ ทราบ แล้วหลั่งไหลมาบูชาท่าน ศึกษาเรื่องราวของท่าน และปฏิบัติตาม ปฏิปทาของท่าน คนดี ๆ จะเกิดขึ้นในโลกมากมาย จากการหล่อรูปเหมือนทองคำของท่านในครั้งนี้ 

 

อานิสงส์ในการหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนีมีอย่างไรบ้าง

         อานิสงส์ในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือ ไม่ว่าเราจะเกิดภพใดชาติใดก็ตาม เราจะได้รูปกายที่แข็งแรง สมส่วน สง่างาม แล้วการ ที่หล่อท่านด้วยทองคำ ต่อไปจะมีภูเขาทองเกิดมา คู่กาย คือจะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเกิดขึ้น พอเกิดมาภูเขาทองก็เกิดขึ้นที่หลังบ้านด้วย และมีพลั่วเป็นเพชร ถึงเวลาไม่ต้องไปถลุง พอตักปั๊บ ทองก็ออกมาเลย ออกมาง่าย ๆ ด้วยอำนาจบุญ ตักวันนี้ พรุ่งนี้ก็ขึ้นมาเหมือนเก่า ตักแล้วไม่รู้จัก พร่อง ไม่ต้องถลุงแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลำบาก ด้วยการทำมาหากิน ชีวิตมีแต่เพียงว่า เราจะเอาทรัพย์ไปแบ่งให้ใครดี จะทำบุญกับคนทั้งโลกอย่างไร ดี เราจะใช้เวลาที่เกิดมาในการทำความดีให้เต็มที่อย่างไร 

 

         ถ้าเรามีภูเขาทองอย่างนี้ ก็เหมือนกับสามารถ ไปถอนเงินแบงก์ออกมาใช้โดยไม่รู้จักหมด อารมณ์ความคิดจะเปลี่ยนไปเลย เราจะไม่คิดอยากได้อะไร แล้ว เพราะมีเหลือเฟือ คิดแต่จะให้ คิดว่าจะทำ ความดีต่อไปอย่างไร 

         ทำบุญครั้งนี้อานิสงส์มหาศาล เราหล่อรูปเหมือน ทองคำเพื่อบูชาท่าน เมื่อข่าวนี้กระจายออกไป จะมีผู้คนหลั่งไหลมาบูชาท่านอีกมากมาย คนเหล่านั้น จะได้ศึกษา ได้ดำเนินชีวิต ได้ปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาของท่าน เขาไปทำความดีมากเท่าไร เราได้ บุญตลอด เพราะเราเป็นต้นบุญ แม้ละจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้ว บุญก็ยังส่งผลต่อเนื่อง เพราะรูปหล่อของท่านอยู่ได้เป็นล้าน ๆ ปี คนมากราบไหว้ ท่าน บูชาท่าน และมาทำความดี เราได้บุญตลอด บุญนี้ไม่ได้ส่งผลครั้งเดียวจบ แต่ส่งผลต่อเนื่องยาวนานเป็นล้าน ๆ ปี 

 

         แล้วเวลามีคนมาทำความดีตามหลวงปู่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านคน ส่วนแห่งความดีที่เขาทำทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับเรา ทำทีเดียวได้เป็นพันล้านหมื่นล้านเท่า บุญขนาดไหน อานิสงส์ครั้งนี้ไม่ธรรมดา เป็นโอกาสที่หาได้ยาก เพราะการหล่อรูปเหมือนด้วย ทองคำเป็นตันอย่างนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เสร็จ ครั้งนี้แล้ว จะมีอีกเมื่อไรก็ไม่รู้ ทั้งชาตินี้เราอาจจะได้หล่อครั้งนี้อีกครั้งเดียวก็ได้ ..ทำเถิด คุ้มสุดคุ้ม 

 

ถ้าชวนญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมบุญนี้ ด้วย จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง 

         บุญยิ่งเพิ่มทับทวี สำหรับตัวบุคคลที่ได้มาร่วม บุญด้วย เขาก็ได้บุญ ผู้ชวนก็ได้บุญ เคยมีผู้ถามพระสารีบุตรว่า ทำไมคนบางคนเกิดมาแล้วรวยทรัพย์ แต่จนเพื่อน บางคนรวยเพื่อนแต่จนทรัพย์ บางคนรวยทั้งเพื่อนรวยทั้งทรัพย์ บางคนจนทั้งเพื่อนจนทั้งทรัพย์ 

         ท่านบอกว่า คนที่รวยทรัพย์แต่จนเพื่อน เพราะ ว่าเวลาทำบุญทำเองแต่ไม่ชวนใคร เกรงใจเขา กลัว จะรบกวนเขา ถึงเวลาเลยไม่มีเพื่อน ถ้าจะมีบ้างก็มีแต่เพื่อนเกเร เพื่อนดี ๆ ไม่มี เพราะไม่เคยชวนใครทำความดี มีแต่ชวนกันไปกินเหล้า ซึ่งมีแต่เพื่อน เกเรมาเต็มเลย บางคนรวยเพื่อนแต่จนทรัพย์ เพราะ ว่าชวนเขาทำบุญแต่ตัวเองไม่ทำ เลยมีเพื่อนเป็นมหาเศรษฐีแต่ตัวเองจน คนไหนที่รวยทั้งทรัพย์รวยทั้งเพื่อนก็เพราะว่า ตัวเองทำด้วยและไปชวนคนอื่น เขาทำด้วย แต่คนที่จนทั้งทรัพย์จนทั้งเพื่อน เพราะว่าตัวเองก็ไม่ทำ ไม่ชวนใครด้วย แถมบางทีเห็นเขา ทำบุญยังไปว่าเขาอีก 

         เพราะฉะนั้น การชวนคนทำความดีมีผลมาก ถ้าเขาทำแล้วเราก็ยังมีส่วนในบุญด้วย เหมือนกับเป็น ปัตตานุโมทนามัยส่วนหนึ่ง คือนึกชื่นชมสิ่งที่เขาทำ เขาไปทำบุญเพราะเรามีส่วน ถึงคราวเราจะทำอะไร จะมีคนอำนวยความสะดวกให้หมด ติดต่อเจรจาธุรกิจการงานทุกอย่างราบรื่นหมด 

 

อยากจะทำบุญโดยการบูชาหลวงปู่มีให้บูชาบ้างหรือไม่

         ตั้งแต่สร้างวัดมา วัดพระธรรมกายไม่มีนโยบาย ที่จะให้เช่าพระ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือรูปหลวงปู่ ไม่มีให้เช่า มีแต่ให้ทำความดี ให้สร้างบุญสร้างกุศล เสร็จแล้วมีของที่ระลึกให้ เป็นพระพุทธรูป บ้าง เป็นเหรียญบ้าง เป็นรูปหลวงปู่บ้าง แต่ไม่ใช่การเช่า มาเช่าก็ไม่ให้เช่า แต่เป็นการให้เพื่อเป็น ที่ระลึกไว้นึกถึงความดี พอเห็นปั๊บจำได้ว่าเราเคยสร้างบุญนี้ ยิ่งนึกถึงความดีที่เคยทำบ่อย ๆ ใจก็ ยิ่งปลื้ม ยิ่งปลื้มบุญก็ยิ่งเพิ่ม แล้วเวลาเห็นรูปพระพุทธรูปก็ตาม รูปหลวงปู่ก็ตาม เราก็ระลึกถึงพระพุทธคุณ ระลึกถึงพระสังฆคุณคือคุณของพระเดช พระคุณหลวงปู่ เราจะได้มีกำลังใจทำความดีให้มาก ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

ทำบุญหล่อทองแล้ว อยากจะรู้หลักการอธิษฐานจิต ว่าอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้บุญมาก

         เราต้องรู้ถึงสิ่งที่เราจะทำอย่างชัดเจนว่า เรามาทำบุญในครั้งนี้ เราจะมาหล่อหลวงปู่ ให้นึกถึงความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้ง รู้ตั้งแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างไร ยิ่งเข้าใจความสำคัญของท่านลึกซึ้งมากเท่าไร ความศรัทธาของเรายิ่งเพิ่มพูน เสร็จแล้วก็นึกถึงคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการหล่อในครั้งนี้ว่าหล่อแล้วจะเกิดคุณประโยชน์ มหาศาลอย่างไร พอเราทราบทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำอย่างนี้ ความปีติศรัทธาจะเกิดขึ้นในใจ ยิ่งเกิดมากบุญก็ยิ่งเพิ่ม แล้วก็นึกอธิษฐานว่า ด้วยบุญนี้ เมื่อข้าพเจ้าเกิดภพใดชาติใด ให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้สามารถเข้าถึงธรรมะของพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าถึงพระธรรมกายเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเข้าถึง และได้ทำความดี ตลอดไปทุกภพทุกชาติ อธิษฐานกำกับไปอย่างนี้เลยแล้วจะดีมากๆถูกหลักวิชชา

 

บทความจากรายการ ข้อคิดรอบตัว
 : พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (M.D.; Ph.D.)

 Total Execution Time: 0.0011125326156616 Mins