ข้อสำคัญยิ่ง ในการบำเพ็ญภาวนา

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

ข้อสำคัญยิ่ง ในการบำเพ็ญภาวนา

 

           ในการบำเพ็ญภาวนา  ความเพียรเป็นข้อสำคัญยิ่ง  ต้องทำเสมอทำเนืองๆ ในทุกอิริยาบถ ไม่ว่า นั่ง นอน ยืน เดิน และทำเรื่อยไป อย่าหยุด อย่าละ อย่าทอดทิ้ง อย่าท้อแท้ มุ่งรุดหน้าเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่ง ไม่ต้องสงสัย ผลเกิดอย่างไร  ท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี