ให้กันได้ เฉพาะภพมนุษย์

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2558

ให้กันได้ เฉพาะภพมนุษย์

          การให้สำเร็จที่เป็นอัตภาพ  ที่เป็นมนุษย์นี้   เมื่อพ้นอัตภาพมนุษย์นี้เสียแล้ว ก็ไม่ได้ให้กัน  ให้กันไม่ได้   ไปเป็นรูปพรหมให้กันไม่ได้ ไปเป็นอรูปพรหมให้กันไม่ได้ ทุกชั้นไป ของสมบัติทิพย์ก็มีด้วยกันทั้งสิ้น ไปนิพพานก็ให้กันไม่ได้ 

 

         ให้กันได้แต่เฉพาะเป็นมนุษย์นี่เท่านั้นที่ให้กันได้  เป็นสัตว์เดรัจฉานให้กันไม่ได้   เป็นเปรตอสุรกายให้กันไม่ได้   เป็นสัตว์นรกให้กันไม่ได้   ให้กันได้เฉพาะแต่ในมนุษย์นี้เท่านั้น

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 Total Execution Time: 0.001158332824707 Mins