เชื้อสายดาวพุทธ

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

เชื้อสายดาวพุทธ

            ท่ามกลางกระแสสงคราม การเบียดเบียนนอสตราดามุสได้พรรณาถึงยุคแห่งสันติภาพ
ที่จะมีบุคคลท่านหนึ่งบังเกิดขึ้นและจะเกิดการจัดระเบียบศีลธรรมในสังคมโดยเริ่มจากซีกโลกตะวันออกและแผ่ขยายไปทั่วโลกเชื้อสายดาวพุทธหมายถึงลูกพระพุทธเจ้า

 

 

 Total Execution Time: 0.0011825680732727 Mins