เอาจริงต้องได้

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2558

 

เอาจริงต้องได้

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒๗

            ภาพออกมาแตกต่างกัน เพราะยังหยุดไม่สนิทสมบูรณ์ : ที่ลูกยังเห็นไม่ชัด เพราะใจยังหยุดไม่สนิทสมบูรณ์ มีความคิดแทรก ติดสัญญาความทรงจำ มีความประมาท การจะให้ชัดก็ต้องดูนิ่ง ๆ ดูความไม่ชัดต่อไปด้วยใจนิ่ง ๆ การดูนิ่ง ๆ ก็ คือ การเอาใจมาหยุดอยู่กับภาพ ๆ เดียว ใจก็จะไม่ซัดส่ายไปที่อื่น เดี๋ยวภาพก็จะชัดขึ้นมาเอง เหมือนเราอยู่ในห้องมืด ดูความมืดไปเฉย ๆ ดูไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหน พอเปิดสวิตช์ มันก็จะสว่างขึ้นมาเลย ลูกจะมีความสุขในการดู เมื่อลูกเลยขั้นอะทุกขะมะสุขะไปแล้ว ลูกจะไม่ทุกข์ จะมีแต่ความสุข มหาสุข บรมสุข ขึ้นไปเรื่อย ๆ อยากให้ลูกวางใจจดจ่ออยู่กับธรรมะภายใน แล้วลูกจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาดึงใจของลูกให้หลุดออกจากกลางไปได้เลย 

           เอาจริงต้องได้ : การปฏิบัติธรรม ถ้าตั้งใจจริง ทำกันจริง ๆ และปรารถนาจะเข้าถึงธรรมอย่างแท้จริงด้วยความสมัครใจ “ต้องได้” แล้วก็ต้องได้ทุกคนด้วย

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014858365058899 Mins