มานะทิฐิ

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2558

 

มานะทิฐิ

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒๘

             มานะทิฐิ : เราเรียนเพื่อตัวของเราเอง เราจะไม่มีมานะทิฐิว่า จะต้องเป็นอย่างนี้ ๆ เหมือนที่เราเห็น จะไม่สนใจเรื่องมานะทิฐิ จะก้าวข้ามตรงนี้ไป จะนิ่ง ๆ อย่างเดียว เราต้องให้แจ่มแจ้ง ให้หายสงสัย ทำเหมือนนักเรียนอนุบาล ทำใจให้ innocent เหมือนเด็ก ๆ

            เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร : เราปฏิบัติธรรม…เพื่อทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ แห่งการประพฤติพรหมจรรย์   เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง   สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ไม่ใช่เพื่ออยากเด่นอยากดัง   อยากให้คนเขาชื่นชม   หรืออยากได้ลาภสักการะ   สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นมลทินของใจ   หากเกิดขึ้นเมื่อใด ใจจะหยาบ  ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรม 

            ตรึก : ตรึก คือ นึกอย่างสบาย ๆ คล้าย ๆ กับเรานึกถึงสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราคุ้นเคย นึกง่าย ๆ อย่างสบาย ๆ อย่างนี้เรียกว่า ตรึก

 

คุณครูไม่ใหญ่
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011197415987651 Mins