สภาพความเป็นอยู่ของเทวดา

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

สภาพความเป็นอยู่ของเทวดา


          เทวดามีชีวิตอยู่เพื่อเสวยสุข อันเกิดจากบุญกุศลที่เกิดจากบุญที่ตนเองได้ทำไว้เมื่อตอนตนเองยังเป็นมนุษย์ และบุญที่หมู่ญาติอุทิศมาให้

 

          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาชีวิตของเทวดาเอาไว้ว่า เหมือนบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผา ครอบงำ เหน็ดเหนื่อย สะทกสะท้าน หิวกระหาย เดินมุ่งมายังปราสาท เข้าไปนั่ง หรือนอนบนบัลลังก์ที่เรือนยอดในปราสาท


          ซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกมีกลอนแน่น มีประตูและหน้าต่าง มีบัลลังก์ที่ลาดผ้าพรมขนสัตว์ ลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาว ลาดด้วยขนสัตว์ซึ่งทำเป็นรูปดอกไม้ มีเครื่องลาดอย่างดีมีเพดานกั้นอยู่เบื้องบน มีหมอนแดงวางไว้สองข้างเสวยสุขเวทนาอันประณีต
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.0011560837427775 Mins