กิเลสบังคับให้ทำกรรม มีผลเป็นวิบาก ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏสงสาร


มีอย่างน้อย 6 ประการ คือ บุญ คือผลของการทำความดี เกิดจากการให้ทาน รักษาศีล
...อ่านต่อ
ข้ออ้างที่มักจะได้ยินได้ฟังเสมอคือ ไม่มีเวลา สมมติว่า เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก่อนจะสิ้นลมหายใจ 5 นาที
...อ่านต่อ
   เราตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้ามืดมาทำความเพียร ถ้าไม่ตื่นก็เสียสัจจะ แต่ถ้าตื่นเช้ามาทำตามที่ตั้งใจเอาไว้  นิสัยสัจจะจริงต่อความดีก็จะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
  ขอให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ต่อทรัพย์ เป็นบุญต่อบุญ เป็นสมบัติต่อสมบัติ ให้ข้าพเจ้ามีมหาสมบัติเอาไว้ใช้ทำทานไม่รู้
...อ่านต่อ
  คือ บารมี 10 ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี
...อ่านต่อ
คนทั่วไปใช้ 5 ห้องชีวิต ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องแต่งตัว และห้องทำงาน ตั้งแต่แรกเกิดจนตายแต่ละวันต้องหลับนอน
...อ่านต่อ
คุณธรรมพื้นฐาน คือ ความมีวินัย ความอดทน และความเคารพความมีวินัย ฝึกจากนิสัยใฝ่ควบคุมตนเอง 5 ประการ
...อ่านต่อ
 นิสัย คือ  ความประพฤติที่เคยชิน อันเกิดจากการปฏิบัติซ้ำๆ อาจเป็นการคิด พูด หรือทำซ้ำๆ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
...อ่านต่อ
บุญ เกิดจากการให้ทานรักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาทาน    เป็นหลักประกันว่า ชีวิตจะไม่ลำบากยากจนศีล  
...อ่านต่อ
ความผิดพลาดในอดีต ลืมให้หมด อย่าปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีต จะทำให้ใจเศร้าหมอง มองชีวิต
...อ่านต่อ
ไตรวัฏ กิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลเป็นวิบาก ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเรื่อยไป นับภพ
...อ่านต่อ
การตายมีสาเหตุอยู่ 4 ประการ สิ้นอายุ เช่นโรคชรา
...อ่านต่อ
 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เคยให้โอวาทไว้ว่า กลิ่นตัวของผู้ตายจะเปลี่ยนไปตรามกำลังบุญ
...อ่านต่อ
การตาย มี 3 แบบ การตายหลังตาย หมายถึง กายละเอียดถอดออกไปแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย ผ่านไป 3 วันบ้าง 7 วันบ่้าง จึงรู้ว่าตัวเองตายแล้ว
...อ่านต่อ
 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีเคยให้โอวาทไว้ว่า สาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีอาการเจ็บปวดก่อนละสังขารไม่เหมือนกันนั้น
...อ่านต่อ
กรรมอารมณ์ หมายถึง ภาพกรรมที่ชอบไม่ชอบ เคยทำไว้ในอดีตที่ผ่านมาปรากฏให้เห็น มีทั้งฝ่ายกรรมดี   เช่น เห็นตัวเองตักบาตร
...อ่านต่อ
 ให้หาพระพุทธรูป หรือภาพพระพุทธเจ้า หลวงปู่ หลวงพ่อ พระภิกษุที่ผู้ป่วยเคารพศรัทธาเลื่อมใส มาตั้งไว้ใน
...อ่านต่อ
บุญที่สั่งสมไว้ในอดีต เคยสั่งสมบุญมาตลอดชีวิต ให้ผู้เฝ้าไข้เอาใบอนุโมทนาบัตรมาอ่าน หรือนำภาพถ่ายกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลเช่น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า " จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวัง "
...อ่านต่อ
จัดเป็นกลุ่มได้อย่างน้อย 5 ประเภทใจใสตลอด นึกถึงบุญที่ทำมาได้ พวกนี้มักจะสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำ จิตผูกพันนึกถึงบุญแม้หลังจากทำไปแล้วใจจึงผ่องใสเป็นปกติ ละสังขารแล้ว สุคติเป็นที่ไป
...อ่านต่อ
  เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง กรรมที่ทำมาตลอดชีวิตจะมาจัดลำดับส่งผลดังนี้ถ้ามีกรรมหนัก กรรมหนักก็จะส่งผลก่อนเป็นอันดับแรก มี 2 ฝ่ายคือ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล