ห้องชีวิต

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

ห้องชีวิต


        คนทั่วไปใช้ 5 ห้องชีวิต ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องแต่งตัว และห้องทำงาน ตั้งแต่แรกเกิดจนตายแต่ละวันต้องหลับนอน ต้องเข้าห้องน้ำ ทำสรีรกิจ ต้องรับประทานอาหารเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ ต้องแต่งตัวปกปิดร่างกาย และต้องทำงานเป็นทางมาของรายได้เพื่อเลี้ยงชีวิต แต่มักมองว่า 5 ห้องชีวิต เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ แต่ถ้าเข้าใจเรื่องความหมายและกำเนิดนิสัย สิ่งของใน 5 ห้องที่ต้องใช้ทุกวันนี้ เป็นเครื่องมือฝึกนิสัยใฝ่ควบคุมตนเองที่ดีที่สุด ความดีพื้นฐานทั้ง 5 ประการคือ รักความสะอาด รักความมีระเบียบ สุภาพกับคน นุ่มนวลกับของ ตรงเวลากับการใช้ 5 ห้องชีวิต ทำทุกอย่างด้วยจิตที่ผ่องใสทำให้เกิดความมีวินัยความอดทนเกิดจากนิสัยรักการพึ่งพาตัวเองความเคารพ เกิดจากการยกย่อง ชื่นชม คนที่ทำความดีซึ่งจะเกิดอานิสงส์ต่อเนื่องคือ


1. ผู้ได้รับการยกย่อง จะเกิดความภาคภูมิใจ มีแรงบันดาลใจมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อเนื่อง
2. จะเกิดการเลียนแบบการทำความดี ทำให้เกิดกระแสทำความดีอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นการสอนให้เชื่อว่าทำดีได้ดีที่เป็นรูปธรรม


" ความมีวินัยเป็นรากฐานของศีล
ความอดทน เป็นรากฐานของ สมาธิ
ความเคารพ เป็นรากฐานของ ปัญญา "


    
    โบราณ อาจารย์ในอดีต เอาคุณธรรมทั้ง 3 ประการ มาผูกไว้กับเครื่องสักการะในวันไหว้ครู คือเอาข้าวตอกแทนความมีวินัย หญ้าแพรกแทนความอดทน และเอาดอกมะเขือแทนความเคารพ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.045897551377614 Mins