ที่มาของชิ่อเทพบุตรเทพธิดา มี ๕ ประการ

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

ที่มาของชิ่อเทพบุตรเทพธิดา มี ๕ ประการ


๑. เกิดจากชื่อตอนเป็นมนุษย์ เช่น มัฏฐกุฑลีเทพบุตร, อินทกเทพบุตร
๒. เกิดจากคุณธรรมที่ปฏิบัติ เช่น ขันติเทพบุตร
๓. เกิดจากวัตถุทาน เช่น นาวาเทพนารี, อังกุรเทพบุตร
๔. เกิดจากบุญพิเศษ เช่น ปุญญสุวรรณโฆษกเทพบุตร, ปฏิสันถารเทพบุตร
๕. เกิดจากชื่อโดยตำแหน่ง เช่น เทพบุตรพุทธมารดา, ท้าวสักกเทวราช

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011192520459493 Mins