ประเภทของการตาย

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

ประเภทของการตาย


การตาย มี 3 แบบ
1. การตายหลังตาย หมายถึง กายละเอียดถอดออกไปแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย ผ่านไป 3 วันบ้าง 7 วันบ่้าง จึงรู้ว่าตัวเองตายแล้ว
2. การตายขณะตาย หมายถึง มีสติรู้ตัวตอนตาย
3. การตายก่อนตาย หมายถึง ผู้ที่รู้เวลาตายล่วงหน้า สามารถถอดกายออกไปก่อนตาย

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025266849994659 Mins