กลิ่นของกายละเอียด

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

กลิ่นของกายละเอียด


        พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เคยให้โอวาทไว้ว่า กลิ่นตัวของผู้ตายจะเปลี่ยนไปตรามกำลังบุญ และบาปเป็นหลัก ซึ่งจะมีอยู่ 3 ช่วง
1. เมื่อตายใหม่ๆ บุญและบาปยังไม่ได้ช่องส่งผล ยังวนเวียนอยู่ในโลก กลิ่นกายละเอียดจะเหมือนกับกลิ่นตัวเมื่อตอนยังมีชีวิต


2. เมื่อบุญและบาปเริ่มส่งผล
    2.1 ถ้าเป็นพวกทำบุญมากกว่าบาป และบุญได้ช่องส่งผลกลิ่นตัวของกายละเอียด จะมีกลิ่นหอมเหมือนไทยธรรม ที่เคยทำบุญเอาไว้ เช่น ดอกมะลิ ดอกบัวที่เคยถวาย หรือกลิ่นเหมือนธูปเป็นต้น
    2.2 ถ้าเป็นพวกทำบาปมากกว่าบุญ และบาปได้ช่องส่งผล กลิ่นของกายละเอียดก็จะเหม็นเหมือนศพ


3. เมื่อบุญและบาปส่งผลเต็มที่ จนกายละเอียดส่งผลไปสู่ปรโลก
    3.1 ถ้าบุญส่งผลไปสู่สุคติ เช่นเป็นภุมมเทวา รุกขเทวา อากาศเทวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกดาวดึงส์...ตามลำดับกลิ่นของกายทิพย์ก็จะหอมอบอวลขึ้นไปเรื่อยๆ ตามกำลังบุญ
    3.2 ถ้าบาปส่งผลไปสู่ทุคติ เช่น ไปเกิดเป็นเปรต สัตว์นรก กลิ่นของกายละเอียดก็จะเหม็นขึ้นเรื่อยๆ ตามกำลังบาป

 

    ดังนั้นจึงอาจแบ่งบุคคลตามผลบุญและบาปได้เป็น 4 จำพวก คือ
1. พวกทำบุญล้วนๆ พวกนี้มีน้อย
2. พวกทำบุญมากกว่าบาป
3. พวกทำบาปมากกว่าบุญ
4. พวกทำบาปล้วนๆ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023815683523814 Mins