บุญและบาปที่บุคคลทำเอาไว้จะมาปรากฏให้เห็นตอนใกล้ตาย

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

บุญและบาปที่บุคคลทำเอาไว้จะมาปรากฏให้เห็นตอนใกล้ตาย


การตายมีสาเหตุอยู่ 4 ประการ
1. สิ้นอายุ เช่นโรคชรา
2. สิ้นบุญ (กรรม) เพราะวิบากกรรมปาณาติบาตในอดีตตามมาส่งผล
3. สิ้นอายุพร้อมสิ้นบุญ
4. ตายเพราะความพยายาม เช่น ดื่มสุราจนตับแข็ง สูบบุหรี่จนปอดพัง จึงตายก่อนวัยอันควร

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041932980219523 Mins