กรรมของรูปกายทั้ง 5 

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2558

กรรมของรูปกายทั้ง 5 


เมื่อเปรียบเทียบรูปกายจะพบว่า 
1. เทวดาทำกรรมดีได้น้อย ทำกรรมชั่วได้น้อย เพราะเป็นกายละเอียด และไม่มีใครขาดแคลนสิ่งใด มีความสุขอยู่ด้วยกำลังบุญของแต่ละตน
2. มนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด เพราะรู้บุญ-บาป รู้ดี-ชั่ว และทำกรรมชั่วได้มากที่สุดเพราะเป็นกายหยาบหากถูกกิเลสครอบงำจิตใจ
3. สัตว์เดรัจฉาน ทำกรรมดีได้น้อย เพราะไม่รู้บุญ-บาป ไม่รู้ดี-ชั่วแต่ทำกรรมชั่วได้มากเพราะความหิว จึงล่ากินกันเองเป็นอาหาร
4. เปรตและสัตว์นรก ทำกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้ เพราะถูกทัณฑ์ทรมาน กายมนุษย์จึงทำกรรมดีได้มากที่สุด ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ โอกาสทำกรรมดียังมีเสมอ


        สรุป กรรมในปัจจุบันส่งผลไปถึงชาติหน้า วงจรชีวิต การทำกรรมของรูปกายทั้ง 5 บอกว่าชีวิตและโลหน้ามีที่ไป เกิดจากกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติ จะเป็นตัวออกแบบและลิขิตชีวิตในปรโลก(โลกหน้า)

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031208582719167 Mins