ที่มาของเจ้าหน้าที่ในนรก

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

ที่มาของเจ้าหน้าที่ในนรก


1. ในยมโลก
1.1 เจ้าหน้าที่มาจาก นาค ยักษ์ ครุฑ และกุมภัณฑ์ที่มีบุญปนบาปอยู่มาก หมุนเวียนมาทำหน้าที่จากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
1.2เจ้าหน้าที่เกิดจากอำนาจวิบากกรรมของสัตว์นรก

 

2. ในมหานรก
นายนิรยบาล เกิดจากอำนาจวิบากกรรมของสัตว์นรก

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078049898147583 Mins