สัญญา

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

สัญญา


           คือ ความกำหนดหมาย / ความจำ มีปรากฏแก่สัตว์เดรัจฉาน สัญญาที่ปรากฏแก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย มี 3 อย่าง คือ
1. กามสัญญา รู้จักเสวยกามคุณ
2. โคจรสัญญา รู้จักหากิน
3. มรณสัญญา รู้จักกลัวตาย

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011655688285828 Mins