ข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

ข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน


1. ความผิดพลาดในอดีต ลืมให้หมด อย่าปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีต จะทำให้ใจเศร้าหมอง มองชีวิตไปข้างหน้าเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป ไม่มีประโยชน์เกิดโทษในจิตใจและเสียเวลา


2. ความชั่ว บาปอกุศลใหม่ไม่ทำอีก จะได้ไม่มีวิบากกรรมใหม่เกิดขึ้นอีก

ข้อ 1,2 เรียกว่าละชั่ว


3. ทำความดีแล้วให้ตามนึกถึงบ่อยๆ เพราะบุญเกิดขึ้นได้ 3 ระยะ คือ ก่อนทำ ขณะทำ และหลังจากที่ทำไปแล้ว อย่างน้อยก่อนนอนนึกถึงบุญ หลับไปกับใจที่ผูกพันกับบุญให้ได้ทุกวัน ถ้าทำต่อเนื่องจนเป็นนิสัยได้ จากวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือน เป็นปี หลาย ๆ ปี ได้ชื่อว่าเตรียมตัวเดินทางไปสู่เทวโลกทุกวัน เพราะจิตผ่องใส สุคติเป็นอันหวัง เมื่อวาระสุดท้ายมาถึงจะไม่สะพรึงกลัวต่อมรณภัยเพราะมั่นใจว่าจะไปสู่เทวโลกได้ เพราะฝึกใจให้ผ่องใสในท่านอนมาหลายสิบปีแล้ว 


4. ทำความดีใหม่เป็นประจำทุกวัน จนกลายเป็นนิสัย วิมานของเทวดาเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ
    1. พวกนานๆ ทำบุญที แต่ทำบุญมากพอ วิมานจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานตายจากมนุษย์แล้ว
    2. พวกสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำ ทำอย่างเต็มกำลัง วิมานเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ และค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญ 


ข้อ 3-4 เรียกว่าทำดี


5. นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน ให้จิตใจผ่องใส 


ทั้ง 5 ข้อนี้มาจากคำสอนรวบยอดของพระพุทธศาสนา คือ ละชั่ว ทำดี และทำจิตใจให้ผ่องใส

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.058705886205037 Mins