สรุปสาระสำคัญของชีวิตในวัฏสงสาร

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

สรุปสาระสำคัญของชีวิตในวัฏสงสาร


1. ไตรวัฏ กิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลเป็นวิบาก ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเรื่อยไป นับภพ นับชาติไม่ถ้วน


2. กรรมให้ผลตามกาล วิบากกรรมทั้งดีและชั่ว รอเข้าคิวส่งผลนับวิบากไม่ถ้วน ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท เมื่อใดที่ประสบทุกข์ เช่นมีโรคภัยไข้เจ็บ มีปัญหาเศรษฐกิจ มีปัญหาครอบครัว มีปัญหาสังคม ที่ส่งผลกระทบมาถึงตัวเรา แสดงว่าวิบากกรรมตามมาทันแล้ว


3. วงจรชีวิต การพลัดไปอบาย คือ ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก เป็นภัยของวัฏสงสาร เพราะการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012464006741842 Mins