นิมิต ๕ ประการปรากฏขึ้นแก่เทวดาที่จะจุติ 

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

นิมิต ๕ ประการปรากฏขึ้นแก่เทวดาที่จะจุติ 


คือ 
1. ดอกไม้ที่มีอยู่ในทิพยวิมานเหี่ยวแห้ง
2. เครื่องทรงเครื่องประดับภูษาอาภรณ์เศร้าหมอง
3. เหงื่อไคลออกจากรักแร้
4. ผิวพรรณตลอดจนรัศมีกายเศร้าหมอง
5. เบื่อหน่ายไม่ยินดีกับทิพยสมบัติของตนเอง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086931784947713 Mins