เหตุที่ทำให้เทวดาจุติ 4 ประการ

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2558

เหตุที่ทำให้เทวดาจุติ 4 ประการ


1. สิ้นอายุขัย อยู่จนหมดอายุขัยของสวรรค์
2. สิ้นบุญ จุติก่อนที่จะหมดอายุขัย
3. ลืมเสวยอาหารทิพย์
4. โกรธ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.0012393355369568 Mins