สรุปขั้นตอนในการฝึกนิสัยดีๆ ในแต่ละวัน 

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

สรุปขั้นตอนในการฝึกนิสัยดีๆ ในแต่ละวัน 


1. ก่อนนอนเตรียมปัจจัยทำบุญ เตรียมน้ำร้อนใส่กระบอกสแตนเลส
2. ตั้งโทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุกก่อนทำสรีรกิจ 1 ชั่วโมง สำหรับนั่งสมาธิ 50 นาที เอาไว้อธิษฐานจิตแผ่เมตตา 10 นาที
3. เวลานอนหลับให้หลับไปกับการนึกถึงบุญที่เราได้ทำไปในแต่ละวัน
4. ตื่นตามที่ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ ตั้งเวลาปลุกระบบสั่นก่อนทำสรีรกิจ 10 นาที
5. ดื่มน้ำอุ่น ประมาณ 15-20 อึก
6. นั่งสมาธิ 50 นาที พอนาฬิกาปลุกก็นำปัจจัยที่เตรียมไว้มาใส่ในมืออธิษฐานจิต 
7. หยอดปัจจัยในธนาคารบุญ (กระปุกออมสิน)
8. อุทิศบุญให้บุพการี คู่กรรม คู่เวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย (แผ่เมตตา)
9. อธิษฐานจิตให้บุญไปตัดรอนวิบากกรรม ที่ผิดพลาดทำมาจากในอดีต จากหนักขอให้เป็นเบา จากเบาขอให้มลายหายสูญ 
10. อาราธนาศีล 5 เสร็จแล้วลุกไปทำสรีรกิจก่อนไปทำงาน

 

           เราตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้ามืดมาทำความเพียร ถ้าไม่ตื่นก็เสียสัจจะ แต่ถ้าตื่นเช้ามาทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ 
นิสัยสัจจะจริงต่อความดีก็จะเกิดขึ้น เพราะต้องต่อสู้กับความง่วง ลุกขึ้นมาทำความเพียร นิสัยวิริยะ นิสัยขันติก็เกิดขึ้นนั่งสมาธิต้องปล่อยวางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว นิสัยอุเบกขาก็เกิดขึ้น ทำทานหยอดกระปุก และอุทิศส่วนบุญ แผ่เมตตา นิสัยให้ทานนิสัยเมตตาก็เกิดขึ้น ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิ อาราธนาศีล 5 อีก นิสัยรักษาศีลก็เกิดขึ้น

 

         ถ้าพิจารณาดีๆ ได้ฝึกนิสัยตามรอยพระบรมโพธิสัตว์ ตั้งแต่ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมีขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี ทั้ง 10 ประการในแต่ละวัน ทำไปเรื่อยๆ จากวันเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี เป็นหลายๆปี จนตลอดชีวิต กลายเป็นนิสัยดีๆ หนาแน่นติดข้ามชาติไป ที่เรียกว่าสันดาน จะไปเกิดอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดๆนิสัยดีๆที่ฝังแน่นแล้ว ก็จะสินตัวเองให้อยู่ในเส้นทาง แห่งความดีไปทุกภพทุกชาติ ไม่พลัดไปอบาย จนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

    

    

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083794991175334 Mins