ชีวิตเทวดา

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2558

ชีวิตเทวดา

 

เทวดาในทางพระพุทธศาสนา จัดเป็น ๓ พวก คือ
๑. เทวดาโดยสมมติ ได้แก่ พระราชา พระราชินี พระราชกุมาร และพระราชกุมารี
๒. เทวดาโดยกำเนิด ได้แก่เทวดาและพรหมทั้งหลาย
๓. เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 

          เทวดาในที่นี้หมายถึง เทวดาโดยกำเนิด เฉพาะที่อยู่ในกามภพ คือสวรรค์ทั้ง๖ชั้นเท่านั้นโดยความหมายเทวะ แปลว่า ผู้ที่เล่นกีฬาด้วยกามคุณทั้ง๕ เทวดาโดยส่วนใหญ่เกิดแบบโอปปาติกะ คือเกิดแล้วโตเต็มที่ทันที
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025191565354665 Mins