การเกิดขึ้นของบริวาร มี ๒ ประเภท

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2558

การเกิดขึ้นของบริวาร มี ๒ ประเภท


๑. เกิดด้วยอำนาจบุญของเจ้าของวิมาน
๒. พวกทำบุญน้อยไม่มีวิมานเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยวิมานอื่นเป็นบริวาร 
พวกนี้มีเฉพาะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราขิกา และดาวดึงส์เท่านั้น

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012696663538615 Mins