การเกิดของเทพที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเอง ต้องไปอาศัยวิมานอื่นๆอยู่

วันที่ 27 ตค. พ.ศ.2558

การเกิดของเทพที่ไม่มีวิมานเป็นของตัวเอง ต้องไปอาศัยวิมานอื่นๆอยู่


1. เกิดบนเตียงเป็นภรรยา
2. เกิดบนตัก เป็นบุตร
3. เกิดข้างเตียง เป็นภูษามาลา (ทำหน้าที่เปลี่ยนทิพยอาภรณ์)
4. เกิดในเขต เป็นบริวาร
5. เกิดนอกเขต
5.1 ถ้าอยู่ใกล้วิมานใดก็ตกเป็นบริวารของวิมานนั้น
5.2 ถ้าอยู่กึ่งกลางหันหน้าไปทางวิมานใดก็ตกเป็นบริวารของวิมานนั้น
5.3 ถ้าอยู่กึ่งกลางไม่หันหน้าไปทางวิมานใด ก็ตกเป็นของผู้ปกครองเขตนั้น

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016709633668264 Mins