จิตผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2558

จิตผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย


              ให้หาพระพุทธรูป หรือภาพพระพุทธเจ้า หลวงปู่ หลวงพ่อ พระภิกษุที่ผู้ป่วยเคารพศรัทธาเลื่อมใส มาตั้งไว้ใน ตำแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นได้ง่าย ให้ผู้ป่วยมองให้จำติดตา หลับตาแล้วนึกน้อมมาไว้ที่ศูนย์กลางกาย หา MP3 เสียงสวดมนต์ เสียงแสดงพระธรรมเทศนา เสียงนำนั่งสมาธิของหลวงปู่ หลวงพ่อหรือพระภิกษุที่ผู้ป่วยชอบฟัง มาเปิดให้ฟังในเวลาที่เหมาะสม ถ้าผู้ป่วยไม่ค่อยรู้สึกตัว อาจใส่หูฟัง เปิดให้ฟังเบาๆก็ได้ นี้เป็นวิธีการทำให้จิตของผู้ป่วยผูกพันกับพระรัตนตรัยในวาระสุดท้าย

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080176591873169 Mins