จิตผูกพันอยู่กับบุญ มี 2 ประการ

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2558

จิตผูกพันอยู่กับบุญ มี 2 ประการ 


1. บุญที่สั่งสมไว้ในอดีต เคยสั่งสมบุญมาตลอดชีวิต ให้ผู้เฝ้าไข้เอาใบอนุโมทนาบัตรมาอ่าน หรือนำภาพถ่ายกิจกรรมที่เป็นบุญกุศลเช่น ภาพที่เคยตักบาตร เคยบวช เป็นต้น มาให้ดูทบทวนในวาระสุดท้าย ทำให้ผู้ป่วยมีจิตผูกพันอยู่กับบุญในอดีต


2. บุญที่สั่งสมในปัจจุบัน ให้ผู้เฝ้าไข้หาไทยธรรม เครื่องอุปโภคบริโภคมาให้ผู้ป่วยอธิษฐาน แล้วเอาไปใส่บาตรทุกวันถ้าไม่สะดวกก็หากระปุกออมสิน แล้วเอาปัจจัยใส่มือผู้ป่วยอธิษฐานจิตแล้วหยอดกระปุก ทำทุกวัน เมื่อถึงวันพระวันอาทิตย์ หรือมีผู้มาเยี่ยม ก็ฝากเขาไปทำบุญ แล้วส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้ ในภายหลัง ทำอย่างนี้ได้ ผู้ป่วยก็จะมีจิตผูกพันกับบุญในปัจจุบันได้ทุกวัน

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093068281809489 Mins