ความหมายของภพภูมิ

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

ความหมายของภพภูมิ


ภพ แปลว่า โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ คือ
๑. กามภพ คือ ที่อยู่ของผู้ที่ยังเสวยกามคุณ มี ๑๑ ภูมิ
๒. รูปภพ คือที่อยู่ของรูปพรหม มี ๑๖ ภูมิ
๓. อรูปภพ คือ ที่อยู่ของอรูปพรหม มี ๔ ภูมิ
ภูมิแปลว่า พื้นเพ ที่ดิน แผ่นดิน ในที่นี้หมายถึง ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลาย แบ่งออกเป็น ๓๑ ภูมิ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015854601065318 Mins