กำเนิด ๔

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2558

กำเนิด ๔


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า สรรพชีวิตเกิดได้ ๔ รูปแบบ ได้แก่
๑. เกิดในครรภ์ เช่นมนุษย์ เป็นต้น
๒. เกิดในไข่ เช่น เป็ด ไก่ นก เป็นต้น
๓. เกิดในเถ้าไคล ในสิ่งสกปรก เช่นพยาธิเกิดในร่างกาย หนอนเกิดในซากศพ ยุงเกิดในน้ำครำ เป็นต้น
๔. เกิดแล้วโตเต็มที่ทันที เช่น การเกิดของเทวดา เปรต สัตว์นรก ซึ่งเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้ง จากดวงตาภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ทรงอภิญญา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010863502820333 Mins