สร้างมหาทานบารมี  

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2558

สร้างมหาทานบารมี            

             การที่เรานำ ทรัพย์ที่หามาด้วย ความยากลำบาก ในยุคนี้ แล้วมา สร้างมหาทานบารมี เป็นความคิด ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทีเดียว เป็นความคิด ของบรมโพธิสัตว์


           ดังนั้น ต้องทำใจ ให้ปลื้ม ให้เลื่อมใส ในสิ่งที่เราได้ทำอธิการ คือ กระทำในสิ่งที่ ยิ่งกว่า มนุษย์ธรรมดาทำในภาวะที่ เศรษฐกิจตกต่ำ มนุษย์มักจะ หวงแหนทรัพยากรเอาไว้ เพื่อความปลอดภัย ของชีวิตตน และครอบครัวแต่บรมโพธิสัตว์ จะไม่คำนึงถึง เศรษฐกิจ จะขึ้นหรือลง เหมือนลมหายใจ เข้าออก หรืออาหาร ที่รับประทาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจเศรษฐกิจจะขึ้น หรือลง ก็ยังคง รับประทาน ก็ยังคงหายใจบรมโพธิสัตว์ ก็ยังคงสร้างบารมี กันต่อไป เราตัดสินใจ กันถูกแล้ว นะลูกนะ


            เพราะฉะนั้น ให้ปลื้มใจเอาไว้ให้ดี สิ่งที่เราทำนี้ คือ ของเรา อย่างแท้จริงสิ่งที่เรา ยังไม่ได้ทำ ก็ยังไม่ใช่ของเรา ตายไปแล้ว ก็ตกไปเป็น ของคนอื่นเขา

 

คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0015873511632284 Mins