การฝึกใจ เป็นสิ่งสำคัญ

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2558

การฝึกใจ เป็นสิ่งสำคัญ

            การฝึกใจให้หยุดนิ่ง  เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต  อย่าให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรค  ต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  เจ็บไข้ได้ป่วย  หรืออ่อนเพลียเพียงไรก็ตาม  ให้ลงมือนั่งสมาธิ  กำหนดจิตลงไปว่า  เราจะหยุดนิ่งให้ได้  พอเราตั้งใจแน่วแน่  ไม่ช้าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  ก็จะหายไป  เปลี่ยนมาเป็นความสุข

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0041340192159017 Mins