“หยุดเป็นตัวสำเร็จ”

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2558

 

  “หยุดเป็นตัวสำเร็จ

        มีคำอยู่ ๕  คำ ที่ลูกทุกคนต้องจดจำเอาไว้ แม้ว่าจะได้ยินบ่อยๆ  แต่ก็ไม่ควรลืม  เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำลูกทุกคนไปสู่ความสมปรารถนา ๕ คำ นั้นคือ...   “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”  เป็นถ้อยคำที่มีคุณค่ามหาศาล  ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้มอบไว้ให้แก่โลก  ๕  คำนี้...ให้ติดอยู่ในกลางใจของลูกทุกคน  พยายามศึกษา  ฝึกฝน  อบรม  ให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ๕ คำนี้  


(คุณครูไม่ใหญ่)
๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๙

 Total Execution Time: 0.0011437813440959 Mins