หัวใจของการเข้าถึงธรรม

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2558

หัวใจของการเข้าถึงธรรม

              ความสบายเป็นหัวใจ  ของการเข้าถึงธรรม  เราจะปฏิบัติเจริญภาวนา  แบบวิธีไหนก็ตาม  จะต้องอาศัยหลักของความสบายนี่เป็นหัวใจ  ถ้าหากว่าไม่ปรับให้ร่างกายและจิตใจเบาสบายแล้ว  ไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบวิธีไหนก็ตาม  ก็จะไร้ผล   จะเข้าไม่ถึงความสงบ  เพราะฉะนั้นความสบายนี่เป็นเบื้องต้นที่สำคัญ  อย่าดูเบานะจ๊ะทุก ๆ คน

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.00099714994430542 Mins