เดินคาถา

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2548

 

เดินคาถา เป็นสำนวนวัด หมายถึงการว่าหรืออ่านคาถาในการเทศน์มหาชาติ

           เดินคาถา คือการที่พระเทศน์มหาชาติเรื่องเวสสันดรชาดกเป็นเนื้อหาภาษาไทยในแต่ละตอนหรือแต่ละกัณฑ์แล้ว ตามด้วยการอ่านหรือว่าคาถาที่เป็นภาษาบาลีซึ่งมีรูปเป็นฉันทลักษณ์เรื่อยไปจนจบตอนหรือจบกัณฑ์ คาถาทั้งหมดมีเนื้อหาเท่าเนื้อหาภาษาไทย

เดินคาถา ปกติจะเร็วมาก จึงต้องซ้อมว่ามาอย่างดีจนว่าได้คล่องแคล่วไม่ติดขัด

หากเดินคาถาทีเดียวตลอดเรื่องครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ซึ่งมี ๑๐๐๐ คาถา เรียกว่า เทศน์คาถาพัน

 Total Execution Time: 0.0019113183021545 Mins