ธรรม-พระธรรม

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2547

 

          ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ คือสิ่งทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้ ทรงคุณของตัวเองคือมิให้ตกต่ำ มิให้ตกไปในที่ชั่ว

 

          ธรรม เป็นคำกลางๆ ใช้หมายถึงทั้งสิ่งดีและไม่ดี เพราะทั้งสิ่งดีและไม่ดีต่างก็ทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ตลอดไป ไม่มีเปลี่ยนแปลง

 

          ธรรม ที่หมายถึงสิ่งดี คุณความดี ความจริง ความถูกต้อง สิ่งของที่ดี และหลักปฏิบัติทางศาสนา ได้แก่ กุศลธรรม เมตตาธรรม สัจธรรม ยุติธรรม

 

ธรรม ที่หมายถึงสิ่งไม่ดี ความชั่ว ได้แก่ อกุศลธรรม บาปธรรม

 

       พระธรรม คือธรรมที่ใช้ในความหมายว่า หลักคำสอนในทางศาสนา โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา พระธรรมจัดเป็นรัตนะหนึ่งในสามรัตนะ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0009993314743042 Mins