ยายนึกถึงความตาย 

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2558

ยายนึกถึงความตาย 

            ยายนึกถึงความตาย จึงได้ทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า ยายคิดว่า  เวลามันไม่รอ   เดี๋ยววัน  เดี๋ยวคืน  เดี๋ยวพรุ่ง  ไม่รู้จะตายเมื่อไร  ยายรีบ ๆ  ทำไว้เป็นบุญติดตัวไปคนเราตายไปแล้ว  เอาอะไรไปไม่ได้  เอาไปได้ก็แต่บุญกับบาป  คนเราเหมือนหุ่น  บุญบาปพาไปทำบุญ  บุญก็เชิดทำบาป  บาปก็เชิด
 

(คำสอนของยายฉบับรวมเล่มและภาพ)
๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๕

 Total Execution Time: 0.00097831885019938 Mins