จะลำบากแค่ไหนก็ยอม

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

จะลำบากแค่ไหนก็ยอม

              ยายสร้างบารมี  มุ่งหวังไปนิพพาน  เมื่อปราบมารหมดแล้ว ถ้ายังไม่หมด  ยายก็ไม่ยอมเข้านิพพาน ยายนึกถึงบุญ  ชาตินี้ชาติสุดท้าย  จะลำบากขนาดไหนก็ยอม  ยอมลดทิฐิทุกอย่าง  จึงหาคนทำอย่างยายได้ยาก  ไม่ว่าใครก็ตาม  ที่มาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม (วัดพระธรรมกาย)  ยายยกมือไหว้เขาก่อนเสมอ  เพราะที่เขามานั้น  ที่ศรัทธายายก็มี  มาจ้องจับผิดก็มี  ยายแก่แล้ว  คนแก่ทำอะไรก็งก ๆ  เงิ่น ๆ พอยกมือไหว้เขาก่อน  แทนที่เขาจะจับผิด  เขาก็รับไหว้ยาย  เท่ากับว่ายายได้ช่วยปิดนรกให้เขา

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098594824473063 Mins