ธรรมะเป็นที่พึ่ง

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย

 

ธรรมะเป็นที่พึ่ง

ยายมองไปตลอดหมด  ก็เห็นชัดว่า  ในโลก  ในธาตุ  ในธรรมทั้งหมดนี้  ไม่มีใครเลยที่จะช่วยยายได้  ยกเว้นยายจะช่วยตัวเองเท่านั้น

ยายจึงพยายามช่วยตัวเองมาตลอด  ทุกข์ของเราใครเขาจะช่วยได้   คิดหาทางช่วยตัวเองอยู่เสมอ   หวังเอาตัวเองเป็นที่พึ่ง  หวังพึ่งธรรมะในตัวเอง  ที่เอาตัวรอดมาได้ทุกอย่าง  เพราะยายมีธรรมะเป็นที่พึ่ง

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.039315950870514 Mins