เกิดมาเป็นมนุษย์..ดีที่สุด

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2559

 

เกิดมาเป็นมนุษย์..ดีที่สุด

 

เกิดมาเป็นมนุษย์..ดีที่สุด

         เราเกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุด  ไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะ  ประเดี๋ยวก็วัน  ประเดี๋ยวก็คืน  ประเดี๋ยวก็ปี  ประเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะ  เกิดมาแล้วต้องสร้างบุญ  สร้างกุศล  ทำบุญทำทาน  เราก็ตายแล้ว  เราละโลกไปแล้ว  เราเอาอะไรไปไม่ได้  จะเอาไปได้ก็มีแต่บุญกับบาป 

        เราทำบุญทำทาน ทำแต่ความดี  เราละโลกไปแล้ว  เราก็เก็บเอาบุญไป  ได้เกิดทุกชาติทุกภพ  เราก็จะได้มีสมบัติทำบุญทุกชาติทุกภพ  ทำแต่ความดี  ความไม่ดีอย่าเอา

 

 

คำสอนคุณยาย

วัดพระธรรมกาย

 

 

 Total Execution Time: 0.0012767195701599 Mins