เกิดมาเป็นมนุษย์..ดีที่สุด

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2559

 

เกิดมาเป็นมนุษย์..ดีที่สุด

 

เกิดมาเป็นมนุษย์..ดีที่สุด

         เราเกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุด  ไม่มีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะ  ประเดี๋ยวก็วัน  ประเดี๋ยวก็คืน  ประเดี๋ยวก็ปี  ประเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะ  เกิดมาแล้วต้องสร้างบุญ  สร้างกุศล  ทำบุญทำทาน  เราก็ตายแล้ว  เราละโลกไปแล้ว  เราเอาอะไรไปไม่ได้  จะเอาไปได้ก็มีแต่บุญกับบาป 

        เราทำบุญทำทาน ทำแต่ความดี  เราละโลกไปแล้ว  เราก็เก็บเอาบุญไป  ได้เกิดทุกชาติทุกภพ  เราก็จะได้มีสมบัติทำบุญทุกชาติทุกภพ  ทำแต่ความดี  ความไม่ดีอย่าเอา

 

 

คำสอนคุณยาย

วัดพระธรรมกาย