ธรรมะเท่านั้น..ที่ช่วยเราได้

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2558

 

ธรรมะเท่านั้น..ที่ช่วยเราได้

 

 ทั่วแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล  ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก  นอกจากธรรมะเท่านั้น  

 

 เกาะธรรมะให้แน่น ๆ นะ  แค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียว  บุญก็มากมายมหาศาล  เป็นฟ้าครอบเชียวนะ

 

 

คำสอนคุณยาย

 Total Execution Time: 0.014149518807729 Mins