คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี 

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2559

 

คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี 

 

           คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กน้อย ทำไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า ความดีมากขึ้น ผลของความดีก็ปรากฎ ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้ ความดีที่สั่งสมไว้นี้ ไม่มีใครจะปิดบังได้ ไม่อยากดังก็ดังเอง คนทางโลก ทำดีแล้วไม่เห็นผลก็บ่น จริงๆ แล้ว พึ่งจะทำความดีได้นิดเดียวยังไม่มีผล ก็บ่นแล้ว

           ยายสร้างความดีมาตลอด จนกระทั่งเห็นผลปรากฏ เมื่อนึกถึงการสร้างบารมีที่ผ่านมาทั้งหมด ก็ปีติในบุญและชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้ง ยายจึงไม่มีปมด้อยในใจเลย

 

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 Total Execution Time: 0.0030516147613525 Mins